We couldn’t find what you were looking for, but here are some previous jobs that matched your criteria

Point Carbon

Senior Analyst Emerging Carbon Markets


Title: Senior Analyst Emerging Carbon MarketsID: CON00004573DescriptionAt Thomson Reuters, we deliver intelligent information quickly and efficiently, so professionals have knowledge to act. We combine industry expertise with ...
Norway - Europe,
Expired
Siemens

Commercial Sales Manager


As a Commercial Sales Manager you will be responsible for all commercially related aspects in the sales team with a focus on optimizing the outcome of Norwegian projects in Wind Power. Your primary responsibilities will cover: Securing and ...
Norway - Europe,
Expired
LVI Associates

Chief Financial Officer, Oslo, Norway, Europe


€140k - €160k + Bonus
My client is a highly successful offshore installer, bringing specialized solutions to deepwater offshore wind farm sites throughout Europe utilizing the latest subsea technology. They are currently looking for an experienced Chief Financial Officer ...
Norway - Europe,
Expired
SFTW

Senior Research Fellow – International Climate Policy


 Sourced from the web... Green Jobs, Environment News & Environmental Events.  Please follow the link above Further Details / Applications.  Do you need to be a resident of this country, have a work permit or visa ...
Norway - Europe,
Expired
Bioforsk

Seniorforsker - Mikroalger


Bioforsk er et landsdekkende forskningsinstitutt med hovedfokus på trygg matproduksjon, rent miljø og økt verdiskapning. Instituttet vektlegger en langsiktig ressursforvaltning, internasjonalisering og bred kontakt med brukere og ...
Norway - Europe,
Expired
Bioforsk

Forskar - Husdyr/grovfôr


  Ved Bioforsk Økologisk er det ledig ei stilling som forskar - eventuelt stipendiat - innanfor fagområdet husdyr og grovfôr. Forskaren skal vere med og utvikle og gjennomføre forskingsprosjekt i samarbeid med ...
Norway - Europe,
Expired
Bioforsk

Seniorforsker Drivhusgasser


Seniorforsker drivhusgasser Bioforsk Jord og miljø har behov for ytterlige personell innen temaet karbonlagring i jord. Stillingen er plassert i seksjon Jordkvalitet som bl.a. arbeider med forsknings- og utviklingsoppgaver innen ...
Norway - Europe,
Expired
Bioforsk

Forsker - Modellering innen Hydrologi og Vannkvalitet


Bioforsk Jord og miljø søker en forsker med kompetanse på modelleringsarbeid innen fagområdet vannkvalitet og hydrologi. Stillingen tilhører fagseksjon Vannkvalitet og hydrologi som arbeider tverrfaglig med ...
Norway - Europe,
Expired
The University Centre on Svalbard (UNIS)

Full/ Associate Professor in Arctic Terrestrial Ecology


Full/ Associate Professor in arctic terrestrial ecology The department of Arctic Biology are now seeking candidates for the position of Professor / Associate Professor in arctic terrestrial ecology. The Department for Arctic Biology presently ...
Norway - Europe,
Expired
CICERO Senter for Klimaforskning

CICERO søker Regnskapsmedarbeider


CICERO søker regnskapsmedarbeider  Arbeidsoppgavene omfatter blant annet Lønnskjøring A-Å: H&L Lønn fra registrering av grunnlag til utbetaling, periodiske avstemminger, årsoppgjør og ...
Norway - Europe,
Expired
Bioforsk

Driftsleiar/rådgjevar


Driftsleiaren er ansvarleg for gardsdrifta, bygningane og maskinparken. Driftsleiaren er arbeidsleiar for det tekniske personalet og bindeledd mellom forskarar og teknikarar. I vekstsesongen vil arbeidet primært vera i frukt- og ...
Norway - Europe,
Expired
Bioforsk

Forskar - Skadedyr


Ved Bioforsk Ullensvang er det ledig ei fast heiltidsstilling som forskar innan skadedyr  i fruktdyrking. Forskaren skal medverka til større verdiskaping i norsk fruktdyrking gjennom å utvikle og gjennomføre ...
Norway - Europe,
Expired
Bioforsk

PhD-stipendiat - Plantehelse


Bioforsk Vest Fureneset har frå 01.05.2011, eller snarast mogeleg etter denne dato, ledig eit 3-års engasjement som dr.gradstipendiat innan plantehelse, med siv som forskingsoppgåve. Arbeidsområde vert forskingsarbeid ...
Norway - Europe,
Expired
Bioforsk

Direktør for Bioforsk Økologisk


Direktør for Bioforsk Økologisk Bioforsk Økologisk har nasjonalt ansvar for - og landets fremste kompetanse på - økologisk landbruk. Bioforsk Økologisk har 35 medarbeidere og er lokalisert til Tingvoll ...
Norway - Europe,
Expired
Bioforsk

Forsker - utviklingsstudier og vannressursforvaltning


Forsker - utviklingsstudier og vannressursforvaltning Bioforsk Jord og miljø søker en forsker innenfor fagområdet utviklingsstudier/utviklingsøkonomi og integrert vannressursforvaltning. Stillingen tilhører ...
Norway - Europe,
Expired
Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 | Page 11 | Page 12