Jobs advertised by Polarinstituttet

Polarinstituttet

Postdoktor i atmosfærefysikk over havis i Polhavet


Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor i fysisk oseanografi


Norsk Polarinstitutt har ledig stipendiat i antarktisk glasiologi og satellittfjernmåling. Stillinga er plassert i seksjon for geologi og geofysikk i forskingsavdelinga, og er knytt til prosjektet “Kombinerte satellittobservasjonar for ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Prosjektleder for nytt isgående fartøy


Norsk Polarinstitutt har ledig stipendiat i antarktisk glasiologi og satellittfjernmåling. Stillinga er plassert i seksjon for geologi og geofysikk i forskingsavdelinga, og er knytt til prosjektet “Kombinerte satellittobservasjonar for ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Økolog, forsking på topptrofiske dyr i Sørishavet (Ecologist, research on topptrofiske animals in the Southern Ocean)


Norsk Polarinstitutt driv naturvitskapleg forsking, kartlegging og miljøovervaking i Arktis og Antarktis. Instituttet er fagleg og strategisk rådgjevar for staten i polare spørsmål, representerer Noreg i fleire ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Forsker - Marine alger og primærproduksjon i isfylte farvann


Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Snøfysikar


Snøfysikar Norsk Polarinstitutt har ledig 100% fast stilling som forskar i snøfysikk, i seksjon for geologi og geofysikk i forskingsavdelinga. Vi søker ein forskar med brei bakgrunn frå snøfysikk og som ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor i Antarktis glasiologi og flybåren geofysikk


Ved Senter for Ice, Climate and Ecosystems (ICE) ved Norsk Polarinstitutt er det ledig en postdoktorstilling i Antarktis glasiologi og flybåren geofysikk, organisert under seksjon for geologi og geofysikk. Stillingen har en varighet ...
Norway - Europe,
Expired
Page 1 | Page 2 | Page 3