<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Postdoktor i atmosfærefysikk over havis i Polhavet

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Hydrology, Hydrogeology, Water Resources
Location Norway - Europe
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Deadline 03/06/2014
Company Name Polarinstituttet
Contact Name
Website Further Details / Applications
Polarinstituttet  logo
Also Listing:
Description

Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Polarinstituttet er underlagt Miljøverndepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis.

 

Postdoktor i atmosfærefysikk over havis i Polhavet

Norsk Polarinstitutt har ledig midlertidig stilling som postdoktor i atmosfærefysikk tilknyttet prosjektet Norwegian Young Ice (N-ICE2015) i seksjon for hav og havis, forskningsavdelingen. Stillingen har en varighet på 2 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år, avhengig av finansiering.

 

Arbeidsoppgaver

Prosjektets mål er å gi bedre forståelse av havis-regimet i Polhavet slik det er i dag. N-ICE2015 omfatter en seks måneder lang fartøybasert ekspedisjon i området nord for Svalbard etterfulgt av prosessering, analyse og publisering av resultatene i forskningsartikler, på konferanser og i åpne databaser.

 

Den delen av prosjektet som omhandler atmosfærefysikk skal se nærmere på prosessene i atmosfæren som er viktig for isens energibudsjett i Arktis, spesielt den tynnere første- og andreårsis som er blitt mer vanlig. Noen av disse prosessene inkluderer turbulent utveksling av varme og gasser, skyenes påvirkning av termal infrarød og solar stråling, utvekslinger mellom luft og vann i råker osv. Et av prosjektets hovedmål er å benytte denne nye kunnskapen om prosessene for å teste, evaluere og forbedre atmosfæriske modeller. Det skal også leveres meteorologiske målinger av høy kvalitet, både fra isen og ved bruk av værballonger, som skal brukes som bakgrunnsinformasjon både i og utenom prosjektet.

 

Den som får stillingen skal utføre og analysere meteorologiske målinger i grenselaget mellom isen og atmosfæren og i den nedre delen av troposfæren, samt relaterte målinger av havets, isens og snøens fysiske egenskaper. Stillingens hovedfokus vil være å måle skyenes egenskaper ved bruk av lidar og andre metoder og å se på hvordan disse påvirker isens energibudsjett. Resultatene skal publiseres i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter.

 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves høyere utdanning med fullført doktorgrad i atmosfærefysikk, meteorologi eller annen aktuell fagretning. Det kreves gode vitenskapelige kunnskaper om skyforhold og meteorologiske observasjoner i polare områder, samt måling av disse.

 

Erfaring fra dataanalyse kreves. Søkere med erfaring fra måling eller modellering av atmosfærisk stråling, koblinger mellom skyer og bakken, utvekslinger mellom hav, is og atmosfære, data fra øvre atmosfære eller fysiske egenskaper av is, snø eller hav foretrekkes. Interesse for koblingen mellom hav, is og atmosfære er en fordel. Det er ønskelig at søker har erfaring med bruk av Matlab og prosessering av lidar data, og den vi søker må være forberedt på å prosessere data som skal publiseres gjennom åpne databaser. Publisering av resultater er svært viktig og evne til dette må kunne dokumenteres gjennom nylig publiserte artikler i høyt rangerte tidsskrifter.

 

Erfaring fra feltarbeid, spesielt i polare strøk eller isdekte områder er ønskelig.

 

N-ICE2015-prosjektet omfatter en seks-måneders ekspedisjon i første del av 2015. Søker må ha mulighet til å være med på RV Lance i Polhavet i en eller flere perioder med varighet på inntil seks uker. Nødvendige kurs i feltsikkerhet og instrumentopplæring gjennomføres før avreise.

 

Vi søker en positiv, motivert, samarbeidsvillig og tilpasningsdyktig person med gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

 

Generelt

Arbeidssted er Tromsø. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ i kode 1352 postdoktor, lønnstrinn 57-64 (p.t. kr 473 400 – 538 700 per år), avhengig av kvalifikasjoner. Tiltreding er ønskelig fra 1. oktober 2014.

 

Forskningsavdelingen ved Norsk Polarinstitutt er svært mangfoldig, både med tanke på faglige interesser og nasjonaliteter. Arbeidspakken på atmosfærefysikk i N-ICE2015 ledes av Norsk Polarinstitutt. Veiledning vil også gis fra Von P. Walden ved Washington State University (WSU) og besøk ved universitetet i USA forventes.

 

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn og kvinner oppfordres til å søke stillingen.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til forsker Stephen Hudson, e-post: hudson@npolar.no, tlf. 77 75 05 53, seksjonsleder hav og havis, Sebastian Gerland, e-post: gerland@npolar.no, tlf. 77 75 05 54 eller seksjonsleder geologi og geofysikk, Elisabeth Isaksson, e-post: isaksson@npolar.no, tlf. 77 75 05 15.

 

Søknadsfrist er 3. juni 2014. Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaring, CV, publikasjonsliste, kopi av vitnemål og attester, samt navn på minst to referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jmf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Add to My Account
<< Back