We couldn’t find what you were looking for, but here are some previous jobs that matched your criteria

Polarinstituttet

Fysisk oseanograf, Sørishavet


...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor, forvaltning variable miljøverdier (2 år)


...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor i molekylær økologi i Sørishavet (2 år)


Norsk Polarinstitutt har ledig åremålsstilling som postdoktor i molekylær økologi hos antarktisk pelssel og gulltopp-pingvin i Sørishavet. Stillingen er finansiert gjennom prosjektet “Population structure and ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor i arktiske marine algar og primærproduksjon (2 år)


...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Stipendiat i sjøfugløkologi


Stipendiat i sjøfugløkologi Norsk Polarinstitutt har ledig stipendiat i sjøfugløkologi med fokus på vinterøkologi og sammenhengen mellom vinterutbredelse og populasjonsutvikling. Stillingen er plassert i ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Stasjonssjef for Sverdrupstasjonen i Ny-Ålesund, Svalbard


Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor i havisdynamikk


Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor i atmosfærefysikk over havis i Polhavet


Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor i fysisk oseanografi


Norsk Polarinstitutt har ledig stipendiat i antarktisk glasiologi og satellittfjernmåling. Stillinga er plassert i seksjon for geologi og geofysikk i forskingsavdelinga, og er knytt til prosjektet “Kombinerte satellittobservasjonar for ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Prosjektleder for nytt isgående fartøy


Norsk Polarinstitutt har ledig stipendiat i antarktisk glasiologi og satellittfjernmåling. Stillinga er plassert i seksjon for geologi og geofysikk i forskingsavdelinga, og er knytt til prosjektet “Kombinerte satellittobservasjonar for ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Økolog, forsking på topptrofiske dyr i Sørishavet (Ecologist, research on topptrofiske animals in the Southern Ocean)


Norsk Polarinstitutt driv naturvitskapleg forsking, kartlegging og miljøovervaking i Arktis og Antarktis. Instituttet er fagleg og strategisk rådgjevar for staten i polare spørsmål, representerer Noreg i fleire ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Forsker - Marine alger og primærproduksjon i isfylte farvann


Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Snøfysikar


Snøfysikar Norsk Polarinstitutt har ledig 100% fast stilling som forskar i snøfysikk, i seksjon for geologi og geofysikk i forskingsavdelinga. Vi søker ein forskar med brei bakgrunn frå snøfysikk og som ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor i Antarktis glasiologi og flybåren geofysikk


Ved Senter for Ice, Climate and Ecosystems (ICE) ved Norsk Polarinstitutt er det ledig en postdoktorstilling i Antarktis glasiologi og flybåren geofysikk, organisert under seksjon for geologi og geofysikk. Stillingen har en varighet ...
Norway - Europe,
Expired
Polarinstituttet

Postdoktor - transmisjon av sollys gjennom første - og andreårsis i Arktis


Postdoktor - transmisjon av sollys gjennom første- og andreårsis i Arktis Ved Norsk Polarinstitutt er det ledig en postdoktorstilling tilknyttet prosjektet «Solar Transmittance in the Arctic as a Seasonally Ice-covered ...
Norway - Europe,
Expired
Page 1 | Page 2