Bjerknes Centre for Climate Research
Det er ledig ei stilling som postdoktor i regional klimamodellering og -analyse ved det nyleg etablerte SapienCE Senter for fremragende forskning (SFF). SapiensCE blei etablert i 2017 under programmet for norske sentre for framifrå ...
Norway, Europe
Expires in 30 Day/s