We couldn’t find what you were looking for, but here are some previous jobs that matched your criteria

Bjerknes Centre for Climate Research
  Ved Geofysisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i klimadynamikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år, med 25 % av tida beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning). Stillinga ...
Norway, Europe
Expired
Bjerknes Centre for Climate Research
Ved Geofysisk institutt er det ledig ei fast stilling som forskar i klimaprediksjon. Stillinga er finansiert av eksterne midlar. Dei første 36 månadane er stillinga finansiert av eit prosjekt frå Bergen ...
Norway, Europe
Expired
Bjerknes Centre for Climate Research
Det er ledig ei stilling som postdoktor i regional klimamodellering og -analyse ved det nyleg etablerte SapienCE Senter for Fremragende Forskning (SFF). Stillingen er finansiert av forskingsrådet og er for ein åremålsperiode ...
Norway, Europe
Expired
Bjerknes Centre for Climate Research
Postdoctor-stilling i paleoseanografi Ved Uni Research Klima er det en ledig stilling som postdoc i paleoseanografi for en periode på 2,5 år fra 1. juli 2014.   Uni Research Klima er en avdeling i Uni Research AS ...
Norway, Europe
Expired
Bjerknes Centre for Climate Research
Post-doc on improving simulations and predictions in the tropical Atlantic A 2-year post-doc position in climate modelling is available at Uni Climate. Situated at the University of Bergen, Uni Climate is a department of Uni Research AS ...
Norway, Europe
Expired
Bjerknes Centre for Climate Research
PhD position in Arctic palaeoceanography/palaeoclimatology A 3-year PhD position in Arctic palaeoceanography/palaeoclimatology is available at Uni Climate, within the Norwegian Research Council project Pliocene East Greenland Current ...
Norway, Europe
Expired
Bjerknes Centre for Climate Research
Uni Climate is a department of Uni Research AS and partner of the Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR), a collaboration between Uni Research, University of Bergen, Institute of Marine Research and the Nansen Environmental and Remote Sensing ...
Norway, Europe
Expired
Page 1 | Page 2