<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Stipendiat i sjøfugløkologi

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Hydrology, Hydrogeology, Water Resources
Location Norway - Europe
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level First Level
Deadline 18/08/2014
Company Name Polarinstituttet
Contact Name
Website Further Details / Applications
Polarinstituttet  logo
Also Listing:
Description

Stipendiat i sjøfugløkologi

Norsk Polarinstitutt har ledig stipendiat i sjøfugløkologi med fokus på vinterøkologi og sammenhengen mellom vinterutbredelse og populasjonsutvikling. Stillingen er plassert i seksjon for biodiversitet, forskningsavdelingen, og har en varighet på fire år.

 

Stillingen er knyttet til programmet SEATRACK (2014-2017) som er finansiert av Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Norsk olje og gass. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt og Norsk institutt for naturforskning (NINA), med partnere i Russland, Island, Færøyene og Storbritannia.

 

Prosjektet har som formål å kartlegge og forstå vinterutbredelsen til utvalgte sjøfuglearter i norske havområder, samt hvordan endringer i miljøforholdene i vinterområdene påvirker demografi og bestandsutvikling.

 

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal:

  • beskrive trekkruter og vinterområder, og variasjonen i bruk av disse mellom år.
  • koble trekkruter og vinterområder til miljøvariabler og menneskelige faktorer, slik som planktonproduksjon, byttedyr, havis, petroleum, skipsfart, fiskerier.
  • studere effektene av variasjon i vinterutbredelse på demografi og bestandsutvikling.

Studiet baserer seg på bruk av GLS-loggere for å kartlegge sjøfuglenes bevegelser gjennom året. Kandidaten vil samarbeide tett med øvrige prosjektdeltakere og feltarbeid må påregnes på sommerstid.

 

Kvalifikasjoner

Stillingen krever fullført mastergrad innen økologi, marin biologi eller annet relevant fagområde. Graden må være fullført og godkjent ved stillingens søknadsfrist.

 

Vi ønsker søkere med erfaring innen sjøfugløkologi og spesielt med erfaring i bruk av loggere for studier av arealbruk. Erfaring med romlig analyse, bruk av GIS-verktøy og statistikk (for eksempel R) anses som en fordel.

 

Av personlige egenskaper ser vi etter personer som er strukturert og selvstendig, men som samtidig innehar gode samarbeidsevner. Det kreves gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

 

Generelt

Arbeidssted er Tromsø. Stillingen avlønnes etter statens lønnsregulativ som stipendiat i kode 1017, lønnstrinn 50-54 (f.t. 429 700 – 458 800 kr pr. år). Ønskelig med snarlig tiltredelse.

 

Den som tilsettes vil formelt være tilknyttet Universitetet i Tromsø med eksterne veiledere fra Norsk Polarinstitutt og NINA, og forventes å følge doktorgradskurs som kreves i utdanningen. Stipendiat er en utdanningsstilling som har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting. Studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

 

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25% per år skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for instituttet. Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (vitenskapelig assistent e.l.), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannings, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Norsk Polarinstitutt er en IA-virksomhet. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Personer med innvandrerbakgrunn og kvinner oppfordres til å søke.

 

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til forsker Hallvard Strøm, e-post: strom@npolar.no, tlf. 77 75 05 48, forsker Sebastien Descamps, e-mail: descamps@npolar.no, tlf. 77 75 05 21 eller seksjonsleder Kit Kovacs, kovacs@npolar.no, tlf. 77 75 05 26.


Søknadfrist er 18. august 2014. Søknaden må inneholde beskrivelse av relevante kvalifikasjoner og erfaring, CV, attester, vitnemål, navn på minst tre referanser. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jmf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Add to My Account
<< Back