<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Stasjonssjef for Sverdrupstasjonen i Ny-Ålesund, Svalbard

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Hydrology, Hydrogeology, Water Resources
Location Norway - Europe
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Senior Level
Deadline 09/06/2014
Company Name Polarinstituttet
Contact Name
Website Further Details / Applications
Polarinstituttet  logo
Also Listing:
Description

Norsk Polarinstitutt driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåkning i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Polarinstituttet er underlagt Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis.

Stasjonssjef for Sverdrupstasjonen i Ny-Ålesund, Svalbard

Norsk Polarinstitutt har ledig 80% åremålsstilling som stasjonsleder i 2 år ved vår forskningsstasjon i Ny-Ålesund. Den som ansettes skal jobbe i turnus, med 3 måneder i Ny-Ålesund og 1 måned fri. Stillingen inngår i en fast stab på tre ingeniører, en materialforvalter og en stasjonssjef på Sverdrupstasjonen. Stasjonssjefen rapporterer til forskningsdirektøren i Norsk Polarinstitutt.

 

Arbeidsoppgaver

Stasjonssjefen vil være daglig leder for stasjonen og de tre ingeniørene. Stasjonssjefen skal representere Norsk Polarinstitutt i Ny-Ålesund og er instituttets representant ved besøk av forskere og delegasjoner.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være ledelse, støtte til pågående forskningsprosjekter ved stasjonen, betjening, vedlikehold og installasjon av teknisk utstyr, deltakelse i rutinemessig datainnsamling og målinger, meteorologiske værobservasjoner, drift av taubane, samt drift av forskningsstasjonens datanett. Saksbehandling, administrasjon og ledelse er sentrale oppgaver i stillingen.

 

Kvalifikasjoner

Stillingen krever høyere, relevant utdanning innenfor stillingens arbeidsoppgaver. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller oppveie for utdanningskravet. Erfaring fra ledelse og formidling vil bli vektlagt.

 

Vi søker en allsidig person som har gode lederegenskaper, er serviceorientert og har engasjement for forskning og Arktis. Det vil bli lagt stor vekt på søkernes personlige egenskaper, herunder samarbeidsevner og serviceinnstilling. Søker må ha førerkort for personbil. Det stilles krav til gode språkkunnskaper i engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk. I løpet av de første 6 månedene må den som ansettes ta taubanesertifikat.

 

Generelt

Stillingen er en 80% åremålsstilling i 2 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år etter utlysning og søknad. Åremålsperioden kan kun forlenges en gang. Arbeidet i Ny-Ålesund er organisert i turnus med tidlig-, normal- og kveldsvakt, samt helgevakt.

 

Stillingen som stasjonssjef i Ny-Ålesund er plassert i stillingskode 1088 sjefsingeniør, lønnstrinn 64-70 (kr 538 700 – kr 601 600), etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Tiltredelse snarest og innen 1. november 2014.

 

I tillegg til lønn tilkommer polartillegg som for tiden er kr 3.533,- pr måned og en fast godtgjøring for ubekvem arbeidstid på kr 4.000,- pr. mnd. Losji og kost med mat i messe dekkes av arbeidsgiver og medfører fordelsbeskatning. Videre dekker arbeidsgiver inntil 3 reiser per år til og fra fastlandet i forbindelse med arbeidsperiodene.

 

Svalbardskatt/folketrygdavgift utgjør f.t. 16,2 %. Det er fast medlemskap i Statens Pensjonskasse.

 

Ny-Ålesund er en utestasjon hvor det kreves helseattest. Det er ikke anledning til å ha familie bosatt i Ny-Ålesund. Bosted stilles til disposisjon i Ny-Ålesund.

 

Spørsmål

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til forskningsdirektør Nalan Koc, tlf. 77 75 05 30/990 32 721, e-post: nalan.koc@npolar.no, forskningskoordinator Christina Pedersen, tlf. 77 75 05 40, e-post:christina.pedersen@npolar.no, eller avdelingsdirektør for Operasjons- og logistikkavdelingen John E. Guldahl, tlf. 901 77 804, e-post: john.guldahl@npolar.no.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannings, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Norsk Polarinstitutt er en IA-virksomhet. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

 

Søknadsfrist 9. juni 2014. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jmf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Add to My Account
<< Back