<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title  

Senior Permitting Officer

Reference   Post: 102756  (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors   Environmental, CSR & Sustainability
Location   Wales (North)
Town/City   Ty Cambria, Cardiff or Maes y Ffynnon, Bangor
Salary   Grade / Salary: £33,093, Work pattern: 37 hours per week, Fixed term appointment of 100 weeks
Type   Fixed Term and Permanent Roles
Status   Full Time
Level   Senior Level
Deadline   31/01/2017
Company Name   Natural Resources Wales
Contact Name  
Website   Further Details / Applications
Directory Entry : Jobs with Natural Resources Wales. NRW is the largest Welsh Government Sponsored Body - employing 1,900 staff across Wales with a budget of £180 million. We were formed in April 2013, largely taking over the functions of the Countryside Council for Wales, Forestry Commission Wales and the Environment Agency in Wales, as well as certain Welsh Government functions.
Also Listing:
Description  

Job Purpose:  To technically assess complex environmental permit applications, including those for sites of high public or political interest, from a variety of process industry sites, working with a range of internal and external stakeholders to ensure the decisions taken are protective of the environment whilst supporting economic growth. 

Job Specific Criteria:

 1. Education to degree level or equivalent in a directly relevant scientific discipline, preferably Chemistry, Physics or Engineering (essential)
 2. Strong customer focussed approach to delivery (essential)
 3. Effective planning and organisational skills (essential)
 1. Effective communication skills (essential)
 2. Practical experience of the application of relevant environmental legislation to the regulation or operation of process industry sites (essential)
 3. At least two years’ experience of working in process industry, regulation or environmental consultancy (essential)

Welsh Language Requirements:

The Welsh language skills required for the post are at Level 1.

For further information and how to apply, please visit our website.

If you have any queries please contact:

Stephen Attwood on 0300 065 4211 or email Stephen.attwood@naturalresourceswales.gov.uk

 

Uwch Swyddog Trwyddedu 

Tim:  Gwasanaeth Trwyddedu- Diwydiannau a Reoleiddir

Lleoliad: Caerdydd neu Bangor.

Rhif y Swydd:  102756

Yn Atebol i: Prif Arweinydd Tim Trwyddedu

Yn atebol i’r swydd hon yn uniongyrchol: Neb

 

Diben y swydd: Arwain wrth asesu'r Sefydliadau sy'n dod o fewn y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol a'r ceisiadau am drwyddedu Sylweddau Ymbelydrol nad ydynt yn niwclear ar gyfer yr atomfa arfaethedig, Wylfa Newydd.  Gweithredu fel y prif ryngwyneb ag Asiantaeth yr Amgylchedd a'r ymgeisydd i sicrhau penderfyniad effeithiol ar y drwydded niwclear weithredol ar gyfer y datblygiad. Cefnogi datblygiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer yr atomfa newydd arfaethedig drwy gynghori ar effeithiau amgylcheddol posibl sy'n gysylltiedig â'r Sefydliadau ac ag elfennau'r Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol ynglyn â'r datblygiad.

Meini Prawf Penodol i’r Swydd: 

 1. Addysg i lefel gradd neu gyfwerth mewn disgyblaeth wyddonol  sy'n uniongyrchol berthnasol,  yn ddelfrydol Cemeg neu Ffiseg (hanfodol)
 2. Dull cyflenwi sydd â phwyslais cryf ar y cwsmer. (hanfodol)
 3. Sgiliau cynllunio a threfnu effeithiol (hanfodol)
 4. Sgiliau cyfathrebu effeithiol (hanfodol)
 5. Dealltwriaeth o'r gwahanol ffyrdd i weithredu adnoddau Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol a'r sectorau gwahanol lle maent yn cael eu defnyddio (hanfodol)
 6. Profiad ymarferol o  gymhwyso'r ddeddfwriaeth amgylcheddol berthnasol i'r broses trwyddedu a/neu weithredu safleoedd niwclear a di-niwclear yn ogystal ag unedau hylosgi tanwydd ffosil. (hanfodol) 

Gofynion yr iaith Gymraeg:

Mae ystyriaeth ddyledus wedi'i rhoi i ofynion y Gymraeg ar gyfer y swydd a'r sgiliau cyfredol o fewn y tîm. O ystyried hyn mae'r sgiliau Cymraeg sy'n ofynnol ar gyfer y swydd ar Lefel 1. 

Gwybodaeth Hysbyseb Swydd

Math o Gytundeb: Penodiad cyfnod penodedig am 100 wythnos

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £33,093

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 31 Ionawr 2017

Am ragor o wybodaeth a sut I wneud cais, ymwelwch a’n gwefan.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â:

Stephen Attwood ar 0300 065 4211 neu e-bostiwch Stephen.attwood@naturalresourceswales.gov.uk

 

<< Back