<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Postdoktor i molekylær økologi i Sørishavet (2 år)

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Hydrology, Hydrogeology, Water Resources
Location Norway - Europe
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Deadline 04/03/2016
Company Name Polarinstituttet
Contact Name
Website Further Details / Applications
Polarinstituttet  logo
Also Listing:
Description

Norsk Polarinstitutt har ledig åremålsstilling som postdoktor i molekylær økologi hos antarktisk pelssel og gulltopp-pingvin i Sørishavet. Stillingen er finansiert gjennom prosjektet “Population structure and contemporary gene flow in two sympatrically-breeding Southern Ocean predators with contrasting demographics”, og finansieres av The Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE).

 

Stillingen er plassert i forskningsavdelingen, seksjon for biodiversitet. Arbeidet utføres i samarbeid med andre aktører med interesser i Antarktis som Australia, Chile, Frankrike, Sør-Afrika, Storbritannia og Tyskland. Engasjementet har en varighet på to år med mulighet for forlengelse, avhengig av finansiering.

 

Arbeidsoppgaver

Formålet med prosjektet er: 1) å gi en omfattende beskrivelse av sirkumpolar genflyt innen to sympatriske reproduserende arter, som brukes av Commission for the Conservation of Antarctic Living Marine Resources (CCAMLR), for å overvåke den økologiske tilstanden i Sørishavet, 2) å beskrive den demografiske historikken hos de to artene i form av flaskehalser, ”founder-effekter” og genetiske ekspansjons-hendelser og 3) å karakterisere mønstre i seleksjonspress for hver art på tvers av regionale skalaer via genom-analyser.

 

Arbeidet vil blant annet bestå i å ekstrahere og klargjøre nukleært og mitokondrielt DNA for analyse fra allerede innsamlede blod- og vevsprøver fra begge arter på ni ulike sub-antarktiske lokaliteter. Videre analyse vil inkludere bruk av ulike genetiske markører som enten er selektivt nøytrale (for eksempel artsspesifikke mikrosatellitter og mtDNA) eller under aktiv seleksjon (ddRAD-sequenced Single Nucleotid Polymorphisms) og påfølgende analyse av dataene ved hjelp av bio-informatiske metoder og verktøy.

 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves doktorgrad i molekylær økologi eller annen relevant bakgrunn. Graden må være fullført og godkjent for at søknaden skal tas i betraktning.

 

Vi søker en person med bred erfaring fra laboratoriearbeid (DNA ekstraksjon og klargjøring, PCR, sekvensering) og numeriske analyseteknikker. Erfaring med High Throughput Sequencing Technology er et krav. Erfaring med RAD-TAG og evne til å sette molekylærgenetiske data inn i en økologisk og miljømessig sammenheng anses som en fordel. Publisering av resultater er svært viktig, og evne til dette må dokumenteres gjennom nylig publiserte artikler i velrenommerte fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift.


Kandidaten må ha erfaring med mer enn ett av følgende analyseverktøy: ABC (Approximate Bayesian Computing), BAYESASS, BEAST, bioinformatikk, MATLAB, MIGRATE, STRUCTURE og R.

 

Vi søker etter kandidater med gode samarbeidsevner, men som også evner å jobbe selvstendig. Det kreves gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

 

Generelt

Arbeidssted er Tromsø. Stillingen avlønnes etter statens regulativ i kode 1352 postdoktor, lønnstrinn 57–64 (p.t. kr 483 700 – 550 400 pr år), avhengig av kvalifikasjoner. Ønskelig med tiltredelse fra 1. juni 2016.

 

Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon. Ansettelsesperioden for postdoktorer er maksimum fire år.

 

Prosjektet vil innebære arbeidsopphold hos Dr. Joe Hoffman ved Universitetet i Bielfeld (Tyskland) og nært samarbeid med Dr. Julianna Vianna av Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannings-, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten. Norsk Polarinstitutt er en IA-virksomhet, og vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til forsker Dr. Andrew Lowther, lowther@npolar.no, tlf. 77 75 05 42, Dr. Joe Hoffman, j_i_hoffman@hotmail.com, tlf. +49 521 106 2711, forsker Dr. Christian Lydersen, lydersen@npolar.no, tlf. 77 75 05 23, eller seksjonsleder Dr. Kit Kovacs, kovacs@npolar.no, tlf. 77 75 05 26.

 

Søknadsfrist er 4. mars 2016. Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, CV, publikasjonsliste, kopi av attester og vitnemål, og navn på minst to referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no . Vedlegg registreres sammen med søknaden i Jobbnorge. Vennligst ikke inkluder publikasjoner eller annet skriftlig arbeid, men vær oppmerksom på at dette kan bli etterspurt på et senere tidspunkt.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Add to My Account
<< Back