<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Postdoctor-stilling i Paleoseanografi

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Hydrology, Hydrogeology, Water Resources
Location Norway - Europe
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Deadline 25/03/2014
Company Name Bjerknes Centre for Climate Research
Contact Name
Website Further Details / Applications
Bjerknes Centre for Climate Research logo
Also Listing:
Description
Postdoctor-stilling i paleoseanografi
Ved Uni Research Klima er det en ledig stilling som postdoc i paleoseanografi for en periode på 2,5 år fra 1. juli 2014.

 

Uni Research Klima er en avdeling i Uni Research AS og partner i Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) .

Postdoc-stillingen er knyttet til prosjektet “East Greenland ice: Constraining the extent and effects of the earth’s largest ice and freshwater pathway”, finansiert av Norges forskningsråd.


Den som blir ansatt i stillingen vil, sammen med prosjektlederen, være ansvarlig for:

  1. integrering av et datasett av diverse marine og andre paleoklimatiske data fra Holocenen
  2. rekonstruksjon og bedre forståelse av endringer i sjøis–oseanografiske forhold langs Øst-Grønlandsstrømmen
  3. bedre forståelsen av koblinger mellom endringer i sjøis–oseanografisk forhold og storskala sirkulasjon av varmt atlanterhavsvann

Kandidaten vil ha mulighet for å bidra til prosjektets målsetninger og i tillegg utarbeide egen forskningsprofil ved å fokusere på en undergruppe av selvvalgte proksy rekorder.


Minimumskvalifikasjoner:

Doktorgrad i geovitenskap, oseanografi eller andre relevante naturvitenskapelige fag
Erfaring med bruk og analyse av marine paleo proksy data
Kunnskap om storskala havsirkulasjon i Nordatlanterhavet/de Nordiske hav
Meget gode kvantitative og analytiske ferdigheter
Meget god engelsk språkkunnskap

Tilleggs-kvalifikasjoner:
Erfaring med Holocen marin-sediment kjerner fra Nordatlanterhavet/de Nordiske hav
Kunnskap om flere proksier (“multi-proxies”) for sjøis/hav forhold
Multidisiplinære forskningsinteresser og allsidighet


Søkere må ha oppnådd norsk doktorgrad i geovitenskap, oseanografi (eller andre relevante naturvitenskapelige fag) eller tilsvarende utenlandsk utdanning i løpet av de siste 4 årene, eller skal levere doktoravhandlingen sin til vurdering i løpet av vårsemesteret 2014. Det er en forutsetning at avhandlingen er godkjent før ansettelse kan skje.


Lønn etter avtale.

Uni Research har tegnet personalforsikring for sine ansatte. Den som blir ansatt, må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen.


Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til Martin Miles ved Uni Research Klima, e-post: martin.miles@uni.no. For mer informasjon om Uni Research og BCCR, besøk http://uni.no og http://www.bjerknes.uib.no .


Send søknad, CV, attester og vitnemål og en liste over faglige publikasjoner elektronisk hos JobbNorge .


I tillegg skal søknaden inneholde en kort omtale om søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen, og dessuten navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner. Søknader sendt på e-post vil ikke bli vurdert.


Søknadsfrist: 25. mars 2014

Add to My Account
<< Back