<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Kuddebeheerder te Beerse / Eksterheide (m/v)

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Rural Economy, Arboriculture and Agri.
Location
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Deadline 01/12/2015
Company Name Natuurpunt
Contact Name
Website Further Details / Applications
Natuurpunt logo
Directory Entry : The aim of Natuurpunt is, together with Natagora, the second Belgian BirdLife Partner, to protect the remaining nature in Belgium through buying and managing land, protecting species, running awareness programs for a general and specific public and lobbying local and regional governments.
Also Listing:
Description

Natuur- en Landschapszorg vzw, maatwerkbedrijf van Natuurpunt, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding:

Kuddebeheerder inBeerse / Ekstergoor (m/v)
(voltijds contract voor onbepaalde duur )

Op deze site Eksterheide in Beerse loopt gelijktijdig een projectoproep

 Taken

 • De kuddebeheerder staat in voor het dagelijks  beheer en de verzorging van de kudde (runderen en pony’s),  het toezicht op het vee in de natuurgebieden en bijhorende activiteiten  (zoals beschreven in bijlage 1).  Hiervoor werkt hij samen met de terreinploeg die op de site gehuisvest is.
 • Hij/zij staat in voor de werkorganisatie en planning, participeert zelf aan het terreinwerk en zorgt voor een vlotte communicatie met vrijwilligers, ANB en secretariaat.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het onderhoud van het vee- en ander materiaal en de arbeidsveiligheid op het terrein.
 • Hij/zij bewaakt de gezondheid van de dieren en het dierenwelzijn.
 • Samen met de collega’s kuddebeheerders en de verantwoordelijke voor de veestapel bouwt hij /zij aan een duurzaam kuddebeheer.
 • De kuddebeheerder biedt daarnaast actieve ondersteuning aan de terreinploeg Beerse/Turnhout. Hij/zij voert  samen met de arbeiders beheerplannen uit in de natuurreservaten van de regio. 

Profiel

 • De kandidaat heeft een uitgesproken kennis van veeverzorging (runderen en pony’s) en heeft ervaring met kuddebeheer en begrazingsprojecten (bijlage 2).  Hij/zij heeft bij voorkeur minimum een bachelor diploma of kan voldoende gelijkgestelde ervaring voorleggen;
 • is goed vertrouwd met natuurbeheer en relevante machines (kettingzaag, bosmaaier, maaibalk, tractor); 
 • heeft inzicht in natuurbeheerplannen; 
 •  is gemotiveerd om leiding te geven aan laaggeschoolde arbeiders en beschikt bij voorkeur over ervaring in dit verband; 
 • is in staat om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid op te nemen en beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over een rijbewijs BE (C) en tractorrijbewijs:
 • De functie is ingeschaald in het eigen Natuurpuntbarema C211.

Bijlage 1: De kuddebeheerder staat in voor het dagelijkse beheer van de kudde  (ruim 300 dieren)

 • De kuddebeheerder voert deze opdracht uit  in nauwe samenspraak met, en onder de eindverantwoordelijkheid van de verantwoordelijke van de veestapel van Natuurpunt.
 • De kuddebeheerder staat in voor de controle, gezondheid, het welzijn en de opvolging van de dieren, ook wanneer ze op de natuurgebieden grazen.
 • De kuddebeheerder coördineert in het winterhalfjaar de dagdagelijkse voedering van de runderen.
 • De kuddebeheerder zorgt voor voldoende aanwezigheid van kwalitatief voeder en organiseert desgevallend  i.s.m. de terreinploeg de voederwinning uit natuurgebieden.
 • De kuddebeheerder  zorgt voor de transporten van en naar de seizoensbegrazingsblokken.
 • De kuddebeheerder begeleider is het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten rond begrazing in de regio Noord Antwerpen en bij uitbreiding Noord-Limburg.
 • De  kuddebeheerder zorgt in samenwerking met een dierenarts voor de nodige sanitaire verplichtingen van de dieren (bloedcontroles, vaccinaties, chippen paarden,…) van zowel dieren op de boerderij als op de jaarrondbegrazingsblokken.
 • De kuddebeheerder zorgt voor de nodige verplichte administratie (identificatie & registratie, geneesmiddelenregister,….)
 • De kuddebeheerder staat in voor het onderhoud van de stallen en orde en netheid op de boerderij.
 • De kuddebeheerder werkt samen met de collega-kuddebeheerders en de eindverantwoordelijke van de veestapel aan een duurzaam kuddebeheer binnen de Natuurpunt groep.

Bijlage 2: De kandidaat heeft voldoende kennis van en ervaring met kuddebeheer en begrazingsprojecten

 • Kennis en ervaring veterinaire zorgen
 • Kennis en ervaring begrazing met Gallowayrunderen
 • Kennis en ervaring begrazing met Konikspaarden
 • Kennis en ervaring veevoeder, mestverwerking en composteringsprojecten
 • Kennis en ervaring met ruwvoederwinning

Solliciteer, bij voorkeur, online vóór 1/12/2015 via link www.natuurpunt.be/solliciteren of zend je gegevens naar Natuurpunt, t.a.v. Ann Monsaert, diensthoofd personeelszaken,Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, vacatures@natuurpunt.be, en vermeld code NLZ1507Kuddebeheerder Beerse.

 

Voor meer info over deze vacature : Bert Delanoeije, 015.29.72.75 

Add to My Account
<< Back