<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Fyra Postdoktorer eller Projektassistenter för 1 år

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Terrestrial / Aquatic Ecology & Conservation
Location Sweden - Europe
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Deadline 10/05/2011
Company Name Umea University
Contact Name Carina Keskitalo
Email carina.keskitalo@geography.umu.se
Website Further Details / Applications
Umea University logo
Also Listing:
Description

Vid Umeå universitet finns världsledande forskning inom flera områden. Vi erbjuder ett attraktivt utbud av utbildningar och goda studiemiljöer. Campus utgör en inspirerande miljö för de 4 200 anställda och 36 700 studenter som valt oss. För oss är det självklart att sträva efter jämställdhet och mångfald. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. Tillsammans står vi inför spännande utmaningar och stora möjligheter.

Fyra postdoktorer eller projektassistenter för 1 år
i statsvetenskap eller relaterade ämnen med specifikt fokus på skogspolicy 

Kulturgeografiska institutionen
 är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med ca 45 anställda. Exempel på forskningsområden är planering och miljöpolitik samt forskning inriktad på demografiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. För mer information besök vår hemsidahttp://www.geo.umu.se/. Institutionen utannonserar nu fyra befattningar som innebär forskning på heltid.

Befattningarna utlyses på både postdoktor- och projektassistentnivå (ickedisputerad). Var noga med att ange vilken typ av befattning du söker. En sökande som har kvalifikationer inom flera av de tematiska områdena kan bli aktuell för en längre anställning än 1 år. 

Forskningsområdena för de fyra befattningarna är:
 
1. EU:s skogspolitik, med fokus på möjligheterna för skogsindustrin att påverka policy, dnr 315-242-11 (postdoktor) resp. 316-246-11 (projektassistent)
2. Konflikter runt biodiversitetsfrågan, med fokus på policyanalys (europeisk samt svensk nivå), dnr 315-245-11 (postdoktor) resp. 316-247-11 (projektassistent)
3. Skogscertifiering, specifikt lokala fallstudier i Sverige, dnr 315-248-11 (postdoktor) resp. 316-249-11 (projektassistent)
4. Krisberedskap och beredskap för störningar inom skogssektorn samt på kommunnivå (översvämningar, storm och insektsskador), med fokus på policyanalys samt lokala fallstudier i Sverige, dnr 315-250-11 (postdoktor) resp. 316-251-11 (projektassistent)

Behörig att anställas som postdoktor är de som vid ansökningstidens slut har: 
- avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller relaterat ämne, företrädesvis med fokus på samhällsvetenskaplig miljöforskning och speciellt miljöpolitik. Sökanden ska ha avlagt examen högst tre år innan ansökningstidens utgång. 

Behörig att anställas som projektassistent är de som har: 
- Magister- eller masterexamen i statsvetenskap eller relaterat ämne, företrädesvis med fokus på samhällsvetenskaplig miljöforskning och speciellt miljöpolitik. 

För både postdoktor och projektassistent gäller följande kompetenskrav:
- Dokumenterad erfarenhet inom samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning, specifikt kvalitativa forskningsintervjuer, kodning och textanalys 
- För befattning 1-2 krävs dokumenterad erfarenhet av policyforskning på EU-nivå. För befattning 1 är arbetsspråket engelska utan övriga språkkrav. 
- För befattning 2-4 krävs tillräcklig kunskap i något av de skandinaviska språken (företrädesvis svenska) för att kunna genomföra kvalitativa forskningsintervjuer samt policyanalys för svenska fallstudier. 
- Kunskap om skogspolitiska frågor, speciellt tidigare erfarenhet inom det tematiska forskningsområdena, samt kunskap om litteratur om anpassning till klimatförändringar är en fördel 

Tillträde kan ske från sommaren 2011. För framgångsrika sökande finns ett stort utrymme vad gäller senare tid för tillträde.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dina forskningsintressen med relevans för anställningen, fullständig CV och publikationslista, samt pdf-filer eller kopior av maximalt fem utvalda åberopade publikationer. Ange önskat datum för tillträde samt namn och kontaktinformation för två akademiska referenspersoner. 

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Om du föredrar att skicka papperskopior, skicka då två kopior av alla handlingar. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Närmare upplysningar lämnas av docent Carina Keskitalo, tel 090-786 50 80, e-post carina.keskitalo@geography.umu.se. 

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, SEKO, tel 090-786 52 96 samt ST, tel 090-786 54 31.

Din ansökan, märkt med dnr för aktuell befattning ska vara inkommen till jobb@umu.se (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2011-05-10. 

Välkommen med din ansökan!


Add to My Account
<< Back