<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Forsker/rådgiver innen frukt - Søknadsfrist: 15.05.2014 Forsker/rådgiver

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Terrestrial / Aquatic Ecology & Conservation
Location Norway - Europe
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Deadline 15/05/2014
Company Name Bioforsk
Contact Name
Website Further Details / Applications
Bioforsk logo
Also Listing:
Description

Bioforsk er et landsdekkende forskningsinstitutt med hovedfokus på trygg matproduksjon, rent miljø og økt verdiskapning. Instituttet vektlegger en langsiktig ressursforvaltning, internasjonalisering og bred kontakt med brukere og kunder. Bioforsk er til stede i alle landsdeler med om lag 460 medarbeidere.

Bioforsk Øst, med enhetene Apelsvoll, Landvik, Løken og Ullensvang, har 80 medarbeidere. Senteret har nasjonalt ansvar for forskningen innen korn og oljevekster, potet, grønnsaker og urter, frøavl og gras til grøntanlegg, frukt og bær, samt landbruk i fjellbygdene. Senteret har spisskompetanse bl a innen sorter, dyrkingsteknikk, jordarbeiding, næringsforsyning, plantefysiologi, plantehelse, produktkvalitet og driftssystemer. Bioforsk Øst har et nært samarbeid med institutter og universiteter i inn- og utland.

Bioforsk Ullensvang i Hardanger har nasjonalt ansvar for forsking og utvikling innen frukt. Viktige forskingsaktiviteter er sortsprøving, dyrking og dyrkingssystem, kvalitet, lagring og plantevern for frukt og bær, inkludert integrerte og økologiske dyrkingssystem. Det er 12 ansatte ved Bioforsk Ullensvang.

Ved Bioforsk Ullensvang er det ledig stilling som:

Forsker/rådgiver innen frukt

Bioforsk Ullensvang har behov for å styrke staben som arbeider med forsknings- og utviklingsoppgaver knyttet til fruktnæringen. Arbeidet vil være prosjektrettet og i hovedsak omhandle dyrking, fruktkvalitet og -lagring, samt plantevern. 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av praktiske forsøk
 • Tilrettelegging av data og rapportering av innsamlete data
 • Delta i utarbeidelsen av vitenskapelige publikasjoner
 • Stell av forsøksplantinger
 • Kvalitetsanalyser av frukt og annet laboratoriearbeid


Kvalifikasjoner

 • Biologisk relatert utdanning på høgskole eller universitetsnivå (fortrinnsvis fullført Mastergrad)
 • Kjennskap til og interesse for praktisk fruktdyrking
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med laboratoriearbeid
 • Førerkort for bil


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Selvstendig
 • Strukturert


Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i det statlige lønnsregulativet som forsker eller som rådgiver
   • Som forsker: Forsker uten doktorgrad lønnes i kode 1108, lønnsramme 25, lønnstrinn 47-62 (kr 401.400 - 518.500 pr. år). Forsker med doktorgrad lønnes i kode 1109, lønnsramme 24, lønnstrinn 57-67 (kr 473.400 - 569.000 pr. år).
   • Som rådgiver: Rådgiver lønnes i kode 1434, lønnstrinn 44-54 (kr 383.600 - 449.900 pr. år).
   • Innplassering i kode og lønnstrinn blir vurdert etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.


Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Bioforsk er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Ved vurdering om en slik anmodning skal tas til følge, skal det legges vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.


Kontaktpersoner:

 • Forsker Eivind Vangdal, tlf 906 28 035
 • Avdelingsleder Roald Sørheim, tlf 900 94 486


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen".
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Dersom du har problemer med utfylling av elektronisk søknad bes du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på kundeservice@jobbnorge.no eller ring telefonnummer 75 54 22 27.

Add to My Account
<< Back