<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Forsker/rådgiver - veksthusteknikk

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Sustainability, Climate, CSR, EMS
Location Norway - Europe
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Company Name Bioforsk
Contact Name
Website Further Details / Applications
Bioforsk logo
Also Listing:
Description

Bioforsk er et landsdekkende forskningsinstitutt med hovedfokus på trygg matproduksjon, rent miljø og økt verdiskapning. Instituttet vektlegger en langsiktig ressursforvaltning, internasjonalisering og bred kontakt med brukere og kunder. Bioforsk er til stede i alle landsdeler med om lag 460 medarbeidere.

Bioforsk Vest, som ledes fra Særheim i Klepp, har nasjonalt ansvar for instituttets faglige aktivitet innen "Hagebruk og grøntmiljø", og dessuten betydelig virksomhet innen fagområdet dyrking og bruk av planter til fôr.

Forsker/rådgiver - veksthusteknikk

Ved Bioforsk Vest Særheim er det ledig stilling som forsker/rådgiver innen fagområdet ‘Planteproduksjon i regulert klima’.

Stillingen er knyttet til forsknings- og utviklingsoppgaver innen veksthusteknikk og energibruk. Arbeidsoppgavene er organisert i prosjekter, og du vil få ansvar for både regionale og landsomfattende oppgaver. Stillingen medfører samarbeid med andre forskere, rådgivere og næringsutøvere i og utenfor Bioforsk.


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på dr. gradsnivå,  alternativt relevant praksis og utdanning på masternivå
 • Kompetanse innen klimastyring og energibruk i bygninger, fortrinnsvis knyttet til planteproduksjon i veksthus
 • Erfaring fra prosjektarbeid og gjerne prosjektledelse
 • God skriftlig og muntlig framstilling på norsk (skandinavisk) og/eller engelsk. Det forventes at ikke-norsktalende søkere vil bestrebe seg på å lære norsk
   

Personlige egenskaper

 • Evne til å formidle forskingsresultater til næringslivet og allmennheten
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel, selvstendig og utadvendt
 • Initiativrik og resultatorientert


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i lønnstrinn 47- 67 (kr 401.400 - 569.000 pr. år), som forsker kode 1109 (med doktorgrad), eller i kodene 1108/1434 (mastergrad). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.
 • Interessante  arbeidsoppgaver i et kreativt og godt fagmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode forskningsfasiliteter


Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Bioforsk er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Ved vurdering om en slik anmodning skal tas til følge, skal det legges vekt på om det knytter seg særlig offentlig interesse til stillingen. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.


Kontaktpersoner: 
Senterdirektør Svein O. Grimstad på tlf 91628898, e-post: svein.grimstad@bioforsk.no eller forsker Michel Verheul, på tlf 93408525, e-post: michel.verheul@bioforsk.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". 
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Dersom du har problemer med utfylling av elektronisk søknad bes du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på kundeservice@jobbnorge.no eller ring telefonnummer 75 54 22 27.

 
Add to My Account
<< Back