<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Forsker innenfor beregning av klimautslipp og - konsekvenser

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors Sustainability, Climate Change, EMS & Audits
Location
Salary (Minimum)
0
Salary (Maximum)
0
Type Fixed Term and Permanent Roles
Status Full Time
Level Mid Level
Deadline 25/11/2019
Company Name CICERO Senter for Klimaforskning
Contact Name
Website Further Details / Applications
CICERO Senter for Klimaforskning logo
Also Listing:
Description

CICERO har ledig fast stilling for forskning innenfor områder som utviklingen av klimagassutslipp, utslippsreduserende tiltak, livsløpsanalyser (LCA) for varer og tjenester, konsekvens- og risikoanalyser, og koblinger til klimasystemet og klimapolitikken. Feltet er svært bredt, og vi forventer ikke at en person har bakgrunn i hele bredden, men erfaring innenfor flere områder er ønskelig. Vår nye kollega vil  skrive tilbud på anbudsutlysninger, utføre analyser og skrive rapporter for næringsliv og offentlig forvaltning, og skrive forskningssøknader og forskningsartikler i fagfellevurderte tidsskrifter. CICERO legger stor vekt på formidling av forskningsresultater til et bredt publikum, og vår nye kollega vil bidra også her.

Forskningen vil være både egeninitiert og bestilt gjennom oppdrag fra forvaltning og næring. Vi søker en person som kan bidra til å styrke CICEROs innsats i bidrags- og oppdragsforskning for offentlige og private aktører i inn- og utland.

Stillingen er knyttet til en av CICEROs tverrfaglige forskningsgrupper for utslippsreduksjoner (https://cicero.oslo.no/no/globale-utslipp) eller klimakonsekvenser (https://cicero.oslo.no/no/konsekvenser). Forskningsprosjektene er rettet mot globale, regionale og nasjonale spørsmål, og er stort sett finansiert fra Norge og EU.

Add to My Account
<< Back