<< Back

This job listing is no longer active.
Please use our Environment Jobs Search to find current vacancies.

Title

Chef för Miljöanalysavdelningen

Posted
Reference   (Please mention Stopdodo/Environment Jobs in your application)
Sectors
Location
Town/City Stockholm
Type Temporary / Contract / Seasonal
Status Full Time
Level Senior Level
Deadline 12/08/2009
Company Name Natur Vards Verket
Contact Name
Website Further Details / Applications
Natur Vards Verket logo
Also Listing:
Description

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Vi ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället.

Vi vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Naturvårdsverket söker

Chef för Miljöanalysavdelningen

Miljöanalysavdelningen ansvarar för verkets arbete med att samla in och bygga upp kunskaper om miljöns tillstånd, den påverkan som miljön utsätts för samt de effekter denna påverkan kan leda till.

Avdelningen samordnar den internationella rapporteringen. Genom kanslifunktionen för Miljömålsrådet svarar avdelningen för övergripande samordning av uppföljning, utvärdering och information kring miljömålen. Genom kanslifunktionen för Tillsyns- och föreskriftsrådet verkar avdelningen för samråd och samverkan i föreskriftsarbetet samt i tillsynen enligt miljöbalken. Avdelningen har därutöver ansvar för att följa upp och utvärdera fyra av de sexton miljökvalitetsmålen.

Avdelningen består av ca sjuttiofem medarbetare som är organiserade på fyra enheter.

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och kan entusiasmera och lyfta fram dina medarbetare. Du har erfarenhet som chef, från miljöarbete och offentlig verksamhet samt en akademisk examen med naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning. Du driver och utvecklar avdelningen och tar ett tydligt resultatansvar för avdelningens verksamhetsområde samt utvecklar samverkan med viktiga aktörer. Du är duktig på att kommunicera.

Du arbetar direkt under generaldirektören. Du är intresserad att delta i utvecklingen av verkets övergripande verksamhet. Vi lägger stor vikt vid de ledaregenskaper som definieras i Naturvårdsverkets chefspolicy.

Anställningen är tillsvidare medan befattningen som chef är tidsbegränsad till tre år, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Stockholm.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Ågren, generaldirektör. Fackliga företrädare är Nils Erik Jansson, SACO och Kristina Åkerlund, ST. Samtliga nås på 08-698 10 00.

Vi ser helst att du skickar din ansökan via e-post märkt med refnr 31.09 till
refnr31.09@naturvardsverket.se.

För dig som inte har tillgång till e-post går det bra att skicka ansökan till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Sista ansökningsdag är 12 augusti 2009.

Add to My Account
<< Back